Thẻ: wordpress plugin

Hướng dẫn tạo Form liên hệ trong WordPress với WPForms

Hướng dẫn tạo Form liên hệ trong WordPress dễ dàng với WPForms

Nếu không sử dụng Contact Form 7 thì bạn có thể sử dụng plugin nào để tạo Form liên hệ trong WordPress? Đây là một plugin khác sẽ giúp bạn trong việc này. Như bạn đã biết, tạo Form liên hệ là một bước rất quan trọng khi bạn xây